faq contact us feedbacks sitemap
logo Ukas

Write-up BGKP Zon Selatan dan Sarawak

🏢 Write-up BGKP Zon Selatan dan Sarawak

PENSWASTAAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GUNASAMA KERAJAAN PERSEKUTUAN ZON SELATAN DAN SARAWAK

 LATAR BELAKANG

Sektor : Perkhidmatan
Kaedah Pelaksanaan : Kontrak Pengurusan
Kementerian/Agensi Pelaksana : Kementerian Kerja Raya
Lokasi : Zon Selatan (Negeri Sembilan, Melaka dan Johor) dan Sarawak
Bilangan Bangunan : 8 (Zon Selatan) dan 20 (Sarawak)
Tempoh Mula Konsesi : RMKe-11

PENCAPAIAN

  • Bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pemantauan, bangunan-bangunan gunasama persekutuan disenaraikan mengikut zon-zon yang telah ditetapkan iaitu Zon Utara, Zon Selatan, Zon Tengah, Zon Timur, Sabah dan Sarawak.
  • Bangunan-bangunan kerajaan persekutuan di Zon Selatan dan Sarawak diselenggara bersekali dan dilakukan secara konsesi menggunakan kaedah PPP.
  • Bangunan-bangunan ini diselenggara oleh syarikat konsesi yang memperoleh kontrak Penswastaan Pengurusan dan Penyelenggaraan Bangunan Gunasama Kerajaan bagi pengurusan menjaga bangunan-bangunan kerajaan ini supaya dapat terus digunakan untuk kemudahan rakyat.

 

Last Updated

Total Visitors

6106769
YesterdayYesterday6881
All_DaysAll_Days6106769

Best viewed with IE version 11.0 & above, Mozilla Firefox version 6.0 & above, Safari 10.0 & above or Google Chrome 13.0 and above with a minimum 1280 x 768 resolution