faq contact us feedbacks sitemap
logo Ukas

E-Gov Application

🏢 E-Gov Application

View access
Public
Alias
e-gov-application
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
383
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
English
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-02-05 07:32:09
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
HRMIS

HRMIS (Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia) merupakan satu sistem aplikasi yang mencakupi keseluruhan aspek pengurusan sumber manusia bermula dari pelantikan penjawat awam hingga persaraan.

e-Perolehan

e-Perolehan adalah satu sistem perolehan elektronik yang membolehkan pembekal menjual barangan dan perkhidmatan kepada Kerajaan melalui Internet. Ia merupakan sistem perolehan elektronik yang menghubungkan komuniti pembeli dan penjual bersama-sama di dalam persekitaran yang selamat dan terjamin.

e-SPKB

Sistem Perancangan Kawalan Belanjawan Elektronik (eSPKB) telah dibangunkan untuk memenuhi keperluan kawalan kewangan serta keperluan maklumat kewangan projek-projek di bawah aplikasi Kerajaan Elektronik.
Ia membantu dalam proses kawalan belanjawan, memantau perbelanjaan PTJ dan mempercepatkan proses penyediaan dokumen kewangan. Dengan adanya pengantaramukaan Sistem eSPKB dengan Goverment Financial & Management System (GFMAS), urusan bayaran perbelanjaan dapat dipercepatkan.

e-Terimaan

Sistem e-Terimaan dibangunkan bagi memudahkan serta menyeragamkan proses pungutan wang Kerajaan di peringkat Pusat Tanggungjawab, juga memudahkan penyesuaian akaun di antara Pusat Tanggungjawab dengan Pejabat Perakaunan.
Antara peranan utama e-Terimaan adalah untuk memperkemaskan proses pungutan hasil dan mempertingkatkan kawalan pengurusan buku tunai dengan memasukkan prosedur perakaunan buku tunai berkomputer.

SPP II

Sistem Pemantauan Projek II membantu untuk memantau projek - projek pembangunan di bawah seliaan UKAS.

e-Penyata Gaji

Sistem semakan Penyata Gaji dan Penyata Pendapatan Tahunan Individu (Kakitangan Kerajaan Sahaja)

Sistem Tapisan Keselamatan e-Vetting

Pelaksanaan Sistem Tapisan Keselamatan e-vetting ini adalah menggunakan nombor kad pengenalan sebagai User ID di mana permohonan, proses, semakan dan keputusan tapisan keselamatan boleh dibuat secara atas talian.

Sistem Maklumat Perolehan Kerajaan (GPIS)

Fungsi utama GPIS adalah untuk menyimpan maklumat perolehan yang terperinci bagi Agensi-Agensi Kerajaan meliputi peringkat awal pelaksanaan perolehan/projek sehingga perolehan/projek selesai.

Last Updated

Total Visitors

1726329
YesterdayYesterday4534
All_DaysAll_Days1726329

Best viewed with IE version 11.0 & above, Mozilla Firefox version 6.0 & above, Safari 10.0 & above or Google Chrome 13.0 and above with a minimum 1280 x 768 resolution