faq contact us feedbacks sitemap
logo Ukas

Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Mesin Penapis Air Bagi Tempoh 36 Bulan Untuk Kegunaan Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

Category Sebutharga
Type Keputusan
Quotation / Tender No UKAS 03/2023
Date Open 12-06-2023 09:10 AM
Date Closed 19-06-2023 12:00 PM
Status Complete
Contact
Attachment
Notes

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Details
Price RM43,560.00 (Termasuk 6% CJCP)

Last Updated

Total Visitors

6535531
YesterdayYesterday16294
All_DaysAll_Days6535531

Best viewed with IE version 11.0 & above, Mozilla Firefox version 6.0 & above, Safari 10.0 & above or Google Chrome 13.0 and above with a minimum 1280 x 768 resolution