soalan lazim hubungi kami sistem maklumbalas peta laman
logo Ukas

Profil Seksyen

🏢 Kategori Profil Seksyen

Objektif

Memastikan projek-projek pembangunan yang diluluskan kepada koridor pertumbuhan di bawah peruntukan pembangunan dilaksana mengikut perancangan melalui penyelarasan dan pemantauan yang berkesan.


Fungsi

Menyelaras program dan projek pembangunan bagi lima (5) buah Pihak Berkuasa Koridor (PBK), iaitu:-

 • Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA)

 • Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA)

 • Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)

 • Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah (SEDIA)

 • Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA)Memastikan amalan dan prosedur yang seragam dalam perancangan dan pelaksanaan program/projek kerjasama awam swasta (PPP) berdasarkan dasar dan garis panduan yang digubal.
 • Menggubal dan mengemas kini dasar berkaitan PPP yang komprehensif dari semasa ke semasa

 • Menjalankan penyelidikan/kajian berterusan dan penambahbaikan program PPP

 • Menyediakan Standard Operating Procedure dan Garis Panduan

 • Memantau pelaksanaan kajian bagi program PPP

 • Menjadi sumber rujukan bagi isu atau perkara-perkara yang menyentuh dasar penswastaan/PPP

 • Mempromosikan program PPP

 • Menjalinkan kerjasama dengan agensi tempatan dan antarabangsa

 • Memberi khidmat nasihat kepada agensi Kerajaan dan pihak awam mengenai program PPPMemastikan bantuan khidmat sokongan dalam bidang pengurusan kewangan, sumber manusia, teknologi maklumat dan komukasi (ICT), pentadbiran, keselamatan, pengurusan aset dan logistik disediakan dengan cekap dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan supaya semua aktiviti jabatan dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti.Memberi perkhidmatan sokongan yang merangkumi :

 • Pengurusan dan pembangunan sumber manusia

 • Pengurusan kewangan

 • Pengurusan teknologi  maklumat dan komunikasi ICT

 • Pentadbiran • Memastikan pegawai UKAS mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotism; dan

 • Membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dalam kalangan penjawat awam.
Seksyen Integriti ini merupakan usaha kawalan dalaman oleh Jabatan untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Seksyen ini bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut :-

 1. Tadbir Urus
  Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

 2. Pengukuhan Integriti
  Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.

 3. Pengesanan dan Pengesahan
  i) Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  ii) Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.

 4. Pengurusan Aduan
  Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

 5. Pematuhan
  Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

 6. Tatatertib
  Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

 

Memberi nasihat perundangan yang berkualiti, profesional dan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Malaysia dalam masa yang ditetapkan dengan mengambil kira kepentingan awam, keadilan dan manfaat kepada negara.


 

 • Memberi nasihat undang-undang mengenai semua bidang undang-undang berkenaan dengan perkara yang dirujuk.

 • Mendraf atau menyemak dokumen undang-undang seperti notis perundangan, perjanjian penswastaan, memorandum persefahaman dan dokumen perundangan lain yang mana Kerajaan merupakan salah satu pihak bagi memastikan kepentingan Kerajaan dilindungi.

 • Membantu mentafsir undang-undang apabila dikehendaki.

 • Menjalankan penyelidikan atau kajian mengenai perkara undang-undang apabila dikehendaki.

 • Menyertai rundingan perjanjian berkenaan dengan projek Kerajaan terutamanya projek penswastaan dan kerjasama awam swasta.

 • Menghadiri mesyuarat dan memberi nasihat undang-undang mengenai perkara yang dibincangkan bagi memastikan apa-apa keputusan dasar yang dibuat oleh Kerajaan adalah menurut kehendak undang-undang.

Kemaskini Terakhir

Jumlah Pelawat

6566495
YesterdayYesterday15051
All_DaysAll_Days6566495

Sesuai dipapar menggunakan IE versi 11.0 & ke atas, Mozilla Firefox versi 6.0 & ke atas, Safari 10.0 & ke atas atau Google Chrome 13.0 dan ke atas dengan resolusi minimal 1280 x 768