WELCOME NOTE STARTER PACK WELCOME NOTE STARTER PACK

Welcome Note Starter Pack adalah portal pengenalan kepada pegawai dan kakitangan yang melapor diri di UKAS, JPM

 

Disediakan oleh:

d'Uteam

Kumpulan Inovasi dan Kreatif (KIK) 2017

Unit Kerjasama  Awam Swasta (UKAS)

Jabatan Perdana Menteri