OBJEKTIF OBJEKTIF

 • Merancang, menilai, menyelaras, merunding dan memantau pelaksanaan projek-projek kerjasama awam swasta; 
   
 • Mengurus dan menilai projek-projek yang memerlukan pembiayaan dana fasilitasi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan; 
   
 • Memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan koridor pertumbuhan; 
   
 • Memberi khidmat nasihat mengenai pelaksanaan projek-projek kerjasama awam swasta di peringkat Persekutuan dan negeri; dan
   
 • Merunding dan mentadbir perjanjian berhubung dana fasilitasi