Profil Seksyen Khidmat Korporat & ICT Profil Seksyen Khidmat Korporat & ICT

Objektif

Memastikan bantuan khidmat sokongan dalam bidang pengurusan kewangan, sumber manusia, teknologi maklumat dan komukasi (ICT), pentadbiran, keselamatan, pengurusan aset dan logistik disediakan dengan cekap dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan supaya semua aktiviti jabatan dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti.

Fungsi

Memberi perkhidmatan sokongan yang merangkumi :

  • Mengkaji, merancang, mengurus pembangunan modal insan
  • Merancang, mengurus dan memantau penyediaan Bajet Mengurus dan Pembangunan serta perbelanjaan selaras dengan prosedur kewangan yang berkuat kuasa
  • Merancang, mengurus dan menyelaras keperluan, fasiliti & keselamatan pejabat, pengurusan kenderaan & aset, rekod serta pusat sumber
  • Merancang, mengurus, menyelaras dan menyedia kemudahan ICT
  • Secretariat aduan dan pengurusan perhubungan pelanggan