Profil Seksyen Khidmat Pengurusan Profil Seksyen Khidmat Pengurusan

Objektif

Memastikan bantuan khidmat sokongan dalam bidang pengurusan kewangan, sumber manusia, teknologi maklumat dan komukasi (ICT), pentadbiran, keselamatan, pengurusan aset dan logistik disediakan dengan cekap dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan supaya semua aktiviti jabatan dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan berkualiti.

Fungsi

Memberi perkhidmatan sokongan yang merangkumi :

•    Pengurusan dan pembangunan sumber manusia

•    Pengurusan kewangan

•    Pengurusan teknologi  maklumat dan komunikasi ICT

•    Pentadbiran