Skop Dana Mudah Cara Skop Dana Mudah Cara

Membiayai sebahagian kos infrastruktur asas projek termasuk  membina jambatan, jalan masuk ke tapak projek, jalan penghubung (connectivity road) dan pembangunan kemudahan utiliti seperti air dan elektrik serta kemudahan lain yang didapati bersesuaian oleh Kerajaan.