OUTCOME e-PENYERTAAN OUTCOME e-PENYERTAAN

Bil
Perkara

Jumlah Undian

Keputusan Undian
Outcome
Pilihan
Undian
1.
Dari skala 1 hingga 5, berikan penilaian untuk paparan maklumat dan rekabentuk baru portal ini. (Pilihan 5 paling memuaskan) 
1,585 Skala 5 21%
Penambahbaikan rekabentuk portal ditangguhkan kerana kekangan peruntukan
 
 
Skala 4 21%
Skala 3 20%
Skala 2 18%
Skala 1 21%
2.
Apakah pendapat anda mengenai kandungan maklumat di portal ini?  149

Amat Baik

Baik

Memuaskan

Perlu Penambahbaikan

26%

27%

11%

36%

Menambah kandungan maklumat seperti berikut :

a) MyPartnership

b) Carian 1Akses

c) Artikel COE

d) Topik Hangat

e) Profil Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

f) e-Penyertaan