NILAI BERSAMA NILAI BERSAMA

Tadbir urus UKAS adalah berasaskan nilai-nilai bersama berikut:

  •     Cekap dan Kompeten
     
  •     Berintegriti
     
  •     Beretika dan Bermoral Tinggi
     
  •     Keterbukaan dan Fleksibiliti