KALENDAR e-PENYERTAAN KALENDAR e-PENYERTAAN

Bil
Perkara
 
Tarikh Mula
Tarikh Tamat
Status
Jumlah Undian
Pilihan
1.

Dari skala 1 hingga 5, berikan penilaian untuk paparan maklumat dan rekabentuk baru portal ini. (Pilihan 5 paling memuaskan) 

1 November 2011 12 Mei 2014 1,585 5
2.
Apakah pendapat anda mengenai kandungan maklumat di portal ini?  14 Mei 2014   128  4