Garis Panduan Garis Panduan

GARIS PANDUAN GARIS PANDUAN

Bil
Tajuk
Format
1
Dasar Keselamatan ICT UKAS  PDF
2
Garis Panduan Perubahan Pemegangan Saham Syarikat Konsesi  PDF
3
Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact dalam Perolehan Kerajaan  PDF
4
Garis Panduan PPP (Umum)  PDF
5
Proses Mendapatkan Kelulusan Bagi Melaksanakan Projek-Projek Penswastaan Melalui Kaedah Outsourcing  PDF
6
Pekeliling Perkhidmatan Bil 6/2000 : Panduan Pengurusan Personel Untuk Agensi Awam Yang Akan Diswastakan  PDF
7
Pelan Induk Penswastaan  PDF
8
Garis Panduan Penswastaan : Bahagian I

*Garis panduan ini telah dibatalkan dan digantikan dengan Pelan Induk Penswastaan berkuatkuasa 12 Mac 1991.
 PDF
Garis Panduan Penswastaan : Bahagian II

*Garis panduan ini telah dibatalkan dan digantikan dengan Pelan Induk Penswastaan berkuatkuasa 12 Mac 1991.
 PDF


NOTA : Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini   :