logo Ukas

Open Data

Pelaksanaaan data terbuka adalah bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta tertakluk kepada Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 .

BilTajukFormat
1
Outstanding Public Private Partnership (PPP) Commitments By Sector
2
Laporan Jumlah Dana Mudahcara Mengikut Sektor, Negeri dan Tahun 

 

3
Laporan Kewangan Dana Mudahcara Mengikut Negeri dan Tahun
4
Laporan Bilangan Projek Dana Mudahcara Mengikut Sektor 
5
Jumlah Pelaburan Dan Bilangan Projek Public Private Partnership Mengikut Sektor 
6
Laporan Bilangan Projek Koridor Mengikut Sektor (Projek RMke-11) 
7
Laporan Bilangan Projek Koridor Yang Diluluskan Mengikut Kategori dan Tahun 
8
Laporan Nilai Pelaburan Komited Mengikut Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor (RM’bil) 
9
Bilangan Projek Public Private Partnership Mengikut Kementerian dan Kaedah 
10
Laporan Bilangan Projek Koridor Mengikut Status Pelaksanaan 
11
Laporan Peluang Pekerjaan Mengikut Wilayah Pembangunan Ekonomi Koridor

 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:

Terma Penggunaan_Data Terbuka Kerajaan 1.0  

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Last Updated

Total Visitors

2776177
YesterdayYesterday4514
All_DaysAll_Days2776177

Best viewed with IE version 11.0 & above, Mozilla Firefox version 6.0 & above, Safari 10.0 & above or Google Chrome 13.0 and above with a minimum 1280 x 768 resolution