Definisi PPP Definisi PPP

Kerjasama awam swasta atau Public Private Partnership (PPP) merupakan satu bentuk kerjasama di antara sektor awam dan sektor swasta di mana satu stand alone business diwujudkan, dibiayai dan diuruskan oleh sektor swasta sebagai satu pakej yang merangkumi pembinaan pengurusan, penyenggaraan, pembaikan dan penggantian aset sektor awam meliputi bangunan, infrastruktur, peralatan dan kemudahan.

Kaedah-kaedah pelaksanaan projek melalui PPP termasuk Bina - Kendali - Pindah (Build - Operate - Transfer  [BOT]), Bina - Pajak -  Pindah (Build - Lease - Transfer [BLT]), Bina - Kendali - Milik (Build - Operate - Own [BOO]), Bina - Pajak - Selenggara – Transfer (Build - Lease - Maintain - Transfer [BLMT]), pertukaran tanah (land swap), kontrak pengurusan dan pengkorporatan.