DATA TERBUKA DATA TERBUKA

Pelaksanaaan data terbuka adalah bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta tertakluk kepada Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Bil Tajuk Format
1

UKAS - Public Private Partnership (PPP), Facts And Figures

XLS
2

Laporan Jumlah Dana Mudahcara Mengikut Sektor, Negeri dan Tahun

XLS
3

Laporan Kewangan Dana Mudahcara Mengikut Negeri dan Tahun

XLS
4

Laporan Bilangan Projek Dana Mudahcara Mengikut Sektor

XLS

 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut:

pdfTerma_Penggunaan_Data_Terbuka_Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.