Had Pembiayaan Dan Kaedah Penyaluran Had Pembiayaan Dan Kaedah Penyaluran

 
PELABURAN BARU SWASTA
 
Sehingga10% daripada kos projek (tidak termasuk kos tanah) atau maksimum RM200 juta (yang mana lebih rendah).
 
 
PELABURAN BUMIPUTERA & PROJEK MELIBATKAN PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR ATAU TEKNOLOGI HIJAU
 
Sehingga 15% daripada kos tetap projek atau maksimum RM30 juta (yang mana lebih rendah).  Projek pelaburan bumiputera kurang daripada RM200 juta.
 
 
KAEDAH PENYALURAN
 
Kaedah penyaluran adalah secara lump-sum reimbursable setelah projek siap sepenuhnya (Certificate Of Completion And Compliances- CCC).